Teambuilding

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Teambuilding

Teams zijn complex. Naast individuele verschillen spelen groepsgedrags-thema’s een belangrijke rol zoals: leiderschap, vertrouwen, samenwerking, besluitvorming, communicatie en organisatie- en groepsdynamica. Disfunctionele communicatie, vriendjespolitiek, groepsdenken, onderling wantrouwen, verziekte werksfeer, dominant of slap leiderschap, zijn thema’s die bij voortwoekeren kunnen leiden tot productieverlies, uitval en langdurig ziekteverzuim.

Angel of fun?

Als je tegenwoordig ‘teambuilding’ googelt zie je vooral aanbod met een hoge fun- en doe factor. Zeker belangrijk, maar in mijn beleving moet eerst de ‘angel’ eruit anders zijn deze activiteiten weggegooid geld en is het effect van zeer korte duur.
Ik ben meer van eerst de ‘angel’, de ‘vinger op de zere plek’ leggen en de ‘onderste steen’ boven water halen. Daarna is er ruimte om te bouwen en voor de fun. Niet andersom.
Teambuilding kan ook samengaan met een team assessment waarin overeenkomsten en verschillen verduidelijkt worden, maar is niet altijd noodzakelijk.

[popup_trigger id=”679″ tag=”span”]Vrijblijvend verder praten over de effectiviteit van uw team?[/popup_trigger]
02/07/2017