AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

AssessMIJ werkwijze

AssessMIJ  combineert de expertise en de ervaring van een goede online tool met de pragmatische en persoonlijke aanpak van HR-professionals en psychologen**. Door middel van een online persoonlijkheidstest zie voorbeeld en het daaropvolgend validatie-interview krijgt u inzicht in de persoonlijkheid, talenten, voorkeursgedrag, drijfveren en SWOT van de kandidaat.  U krijgt daarmee ook antwoorden op uw specifieke vragen.  Met mijn online tool en vaardigheden ben ik tot veel in staat en kan ik mijn werkwijze aanpassen aan uw wensen.  Zo nodig kunnen wij diverse testen en analyses inzetten, afhankelijk van het doel en uw specifieke vragen. We willen u immers  helpen met problemen oplossen en het voorkomen ervan!

De assessments zijn hybride van vorm en worden deels on- en offline georganiseerd en zijn snel in te plannen. Er vindt altijd persoonlijk contact met de kandidaat plaats om het (online) rapport te valideren en betekenis te geven.  Enkele  stappen zijn telefonisch te zetten en dit is raadzaam als snelheid geboden is. Daarentegen ben ik voorstander van zorgvuldig en gedegen en prefereer ik face-to-face validatie, maar zal tevens afhangen van uw specifieke vragen.

**Wij werken volgens de gedragscodes van NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

06/08/2017