Beroepscode

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Beroepscode

AssessMIJ werkt volgens de beroepscodes en richtlijnen van het NIP en NVP. De code beschrijft de rechten en plichten en fungeert als leidraad bij het toetsen van het functioneren van de professional. De code beschrijft ook de privacy van zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Doorgaans heeft de kandidaat het recht om de uitslag van het assessment eerst zelf te vernemen voordat deze wordt doorgestuurd naar de opdrachtgever. De kandidaat kan zelfs beslissen of het rapport wordt doorgestuurd of niet. De praktijk leert dat dit bij hoge uitzondering gebeurt.

Het is raadzaam om voorafgaand aan het assessmentonderzoek naar de deelnemer toe helder te communiceren dat en waarom een assessment uitgevoerd gaat worden en of het een selectie- of een ontwikkelgericht onderzoek betreft. Deze communicatie kan AssessMIJ u ook uit handen nemen.

13/08/2017