Duurzame inzetbaarheid

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers zijn bij u werkzaam in diverse functies. Sommigen doen de functie al langer en de terechte vraag is: ‘hoelang kunnen uw medewerkers hun werk nog blijven doen en kunnen zij het tempo bijbenen die de functie steeds meer vraagt? En wat als ze tussentijds afhaken, niet meer kunnen meekomen, of uitvallen door ziekte?

Met andere woorden: zijn uw medewerkers ‘arbeidsmarkt-fit’  voor toekomstige rollen en functies? Dat kan bij u zijn of bij een andere werkgever.

Employability oftewel duurzame inzetbaarheid, is meer dan een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Zowel medewerker alsook de leidinggevenden en organisatie hebben een rol in het vormgeven van deze duurzame inzetbaarheid met als doel een optimale match voor nu en in de toekomst. Dat impliceert ook dat u als werkgever zich mag en zelfs moet bezighouden met het toekomstperspectief en loopbanen van uw huidige medewerkers! Het gaat verder dan “u betaalt loon en krijgt daar arbeid voor terug”!

Het betekent dat u medeverantwoordelijk bent voor het employable zijn en blijven van uw huidig personeel. En met duurzame inzetbaarheid wordt ook een grotere bevlogenheid, lager ziekteverzuim, gewenste door- en uitstroom en een aantrekkelijker werkgeverschap verkregen. Duurzame inzetbaarheid is daarmee meer dan een modewoord.

Wij hebben de expertise en ervaring om bij vraagstukken rondom inzetbaarheid op strategisch niveau te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de vormgeving van het HR- en development beleid.

[popup_trigger id=”679″ tag=”span”]Wilt u weten hoe u de inzetbaarheid van uw medewerkers kunt vergroten?[/popup_trigger]
06/09/2017