Coaching / gedragstraining

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Coaching / gedragstraining

AssessMIJ  biedt naast assessment solutions, gerichte result coaching, voor zowel medewerkers als management en directies. Gerichte coaching omdat we graag naar iets anders willen opschuiven! Een duidelijke beweging richting beter, sneller, productiever of makkelijker.

Eerst duidelijkheid

Voordat we starten met het coachingstraject is het veelal raadzaam om eerst een assessment af te nemen. Dit geeft een goed beeld van de situatie (nulmeting) en het veranderpotentieel. Hiermee kunnen we beter inschatten – naast de doelen en richting – hoeveel sessies nodig zijn om daadwerkelijk resultaat te bereiken. Maar is altijd kort-cycli.

Richting 2.0

Result coaching wordt meestal ingezet om daadwerkelijk ander gedrag te bereiken. Maar ook houding, mindset, motivatie en eigen verantwoordelijkheid worden meegenomen. AssessMIJ helpt met een ander perspectief, ondersteunt met andere gedragsstrategieën. Ongewenste gewoonten en patronen worden doorbroken, talenten in kaart gebracht en de focus wordt verlegd naar effectiever communiceren. Men wordt geïnspireerd en gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief aan de slag te gaan met het veranderen en verbeteren van de situatie.

Deze coaching op basis van talenten levert altijd een beweging op richting 2.0.

Coaching is geschikt voor de volgende issues:

Lees meer
 • Talenten en kwaliteiten beter benutten
 • Effectievere communicatie
 • Klantgerichtheid vergroten
 • Samenwerking met collega’s
 • Conflictvaardiger worden, assertiever
 • Beter presteren in huidige functie
 • Handvatten voor mogelijke veranderingen en carrière switch
 • Leiderschapsstijlen verbeteren
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn
 • Ondersteuning bij veranderingsprocessen
 • Effectiever gedrag en communiceren met collega’s en leidinggevenden
 • Barrières overwinnen
 • Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling ontdekken

 

[popup_trigger id=”679″ tag=”span”]Wilt u ook daadwerkelijk resultaat bereiken met coaching?[/popup_trigger]
02/07/2017