Concrete handvatten

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Concrete handvatten

Wij geven u inzicht in de relatie tussen talenten en competenties. U weet met welke talenten en competenties van uw – huidige en toekomstige – medewerkers de beste performance kan worden behaald. U krijgt concrete handvatten om mensen optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en om valkuilen heen te managen. U kunt hiermee verder bouwen in uw selectie, coaching, beoordeling, beroepskeuze, retentie, re-integratie en mobiliteitsvraagstukken. Maar ook ziekteverzuim voorkomen door betere selectie en mensen in te zetten waar hun krachten en talenten liggen. En uiteraard daarmee uw personeelskosten verlagen.

talenten

Ook voor teams

Naast individuele vraagstukken kun je ons ook inzetten voor de ontwikkeling en optimalisering van uw team of afdeling. Er wordt  inzichtelijk gemaakt welke talenten het meest aanwezig zijn in het team en welke minder.

01/07/2017