In beweging

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

In beweging

“Mensen duurzaam in beweging krijgen”

WILLEN en KUNNEN uw medewerkers met u meebewegen?

Meegaan met de ontwikkelingen in de markt is leidend geworden in de huidige economie. De concurrentie is moordend en het tempo van zaken doen gaat steeds sneller. Dat betekent meebewegen, mee-ontwikkelen en voortdurende aanpassingen en verbeteringen aan  uw bedrijf.

Maar krijgt u uw mensen ook mee? En willen en vooral kunnen uw medewerkers het tempo van veranderen en zaken doen nog bijbenen? Kunt u met al uw vaste medewerkers de slag naar de toekomst maken? Of ziet u nu al dat op basis van performance niet iedereen over de juiste skills, gedrag en attitude beschikken en kunnen meekomen?

 

AssessMIJ is gespecialiseerd in gedrag en gedragsverandering

Duurzame ontwikkeling van uw medewerkers wordt steeds belangrijker. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgever als medewerker, al wordt dat niet door iedereen zo gezien.

Voor sommige hoeft het niet zo nodig en niet iedereen is gemotiveerd om actiever bezig te zijn met duurzaamheid, want men heeft immers een vaste baan!

Sommigen gaan zelfs in verzet en houden vast aan oude werkwijzen en communicatie met uw klanten en dat terwijl u het toch echt anders wil.

Hoe krijgt u deze medewerker zover dat hij daarvan de noodzaak ziet en een veel actievere en coöperatievere houding hierin ontwikkeld. Het tegenovergestelde wordt vaak gezien, helaas en vooral bij de wat oudere medewerkers. Maar het kan toch niet zo zijn dat u een personeelslid 22 jaar geleden een vast contract hebt gegeven voor een bepaalde functie, en deze daaraan wil vasthouden, u dwingen om drastischere maatregelen te nemen, los van de kosten.

Met ons assessment kijken we naar iemands persoonlijkheidsprofiel. Daarmee worden ook talenten, drijfveren, kwaliteiten,  competenties als ook tekortkomingen, in beeld gebracht en op basis van deze inzichten zijn wij in staat de persoon in andere richtingen te laten denken en vanuit motivatie alternatieven aan te boren. Uit onze ervaring blijkt dat het beter is dat de persoon daar zelf achter komt ipv dat het door de werkgever word opgelegd. Daarmee worden de hakken nog meer in het zand gezet.

 

AssessMIJ is van mening dat iedereen kwaliteiten en unieke talenten bezit die onbelicht zijn of gewoonweg niet gezien worden.

Mensen in veranderende omgevingen stimuleren en ondersteunen naar anders is de passie van AssessMIJ. Meestal richting beter, sneller, commerciëler en goedkoper.
AssessMIJ biedt maatwerk assessments die loepzuiver het karakterprofiel in kaart brengen waarin kwaliteiten, talenten, voorkeursgedrag en drijfveren helder worden. Maar ook de valkuilen en onderontwikkelde eigenschappen en vaardigheden worden inzichtelijk. Als ook uw potentie of de mogelijkheid om in competenties nog te groeien en je te ontwikkelen. AssessMIJ helpt u bij het anders doen, richting beter, sneller, goedkoper, commerciëler, plezieriger, ed. assessments die aanzetten tot een beweging, richting groei en ontwikkeling. Maar niet vanuit het MOETEN, maar vanuit de volgende visie op leren:

Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties.

 

 

 

 

02/02/2018