Performance verbeteren

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Performance verbeteren

Uw prestatie en performance verbeteren?

AssessMIJ biedt u de sleutels tot succes

 

Hoe vaak denkt u, “Nou zeg, ik had er toch iets meer van verwacht” of “Waarom presteert deze medewerker nou toch zo onder de maat?”

AssessMIJ biedt u inzichten in de onderliggende waardensystemen (oftewel innerlijke drijfveren) die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag bepalen. De analyse biedt de mogelijkheid om in de praktijk gebruik te maken van de kennis van uw eigen en andermans drijfveren.

“Zit deze medewerker wel op de juiste plek? En/of zijn er betere plekken waar deze medewerker meer op zijn/haar plek zit?

Een sleutel tot succes om de organisatie en de mensen die er werken beter op elkaar af te stemmen, de werksfeer te verbeteren en de organisatie op een hoger plan te brengen. U gaat beter presteren doordat u mensen inzet op hun talenten en intrinsieke motivatie.

Visie op performance en persoonlijke groei:

  • Laat mensen zoveel mogelijk werken vanuit hun drijfveren en talenten. Dat geeft de meeste kans op succes en optimale performance en het slagen in de functie. Dus niet alleen een afstemming van de vaardigheid en capaciteiten met een competentieprofiel
  • Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij mensen en maak daar gebruik van.
  • Mensen komen vooral in beweging in relatie met dingen die ze kunnen of waarvan ze weten dat ze talent hebben. Mensen activeren vanuit een negatieve benadering is op lange termijn veel moeilijker en ineffectiever
  • Kijk vooral naar welke competenties je kansrijk kunt ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie (drijfveren en talenten)

 

02/02/2018