Selecteer de allerbeste kandidaat voor uw bedrijf

AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Selecteer de allerbeste kandidaat voor uw bedrijf

Focus op productiviteit

Goed selecteren van personeel is een van de belangrijkste beslissingen voor iedere onderneming. Dit geldt zowel voor corporate organisaties als voor het MKB. Hoe selecteer je de allerbeste kandidaat? Mocht de persoon al in de proeftijd worden ontslagen of wordt het tijdelijke contract niet verlengd, dan is er nog veel te winnen aan het verbeteren van belangrijke selectie-vaardigheden.

Of het nu gaat over het omgaan met een zware werklast of met afleidingen in een kantooromgeving: het is raadzaam hier een goed beeld van te krijgen alvorens u over gaat tot aanname. Hoe gemotiveerd of ambitieus een kandidaat ook laat blijken tijdens zijn sollicitatiegesprek, is dit nog geen garantie voor een effectieve arbeidskracht met de gewenste productiviteit.

Is productiviteit voor u belangrijk? Dan vindt u hier een aantal indicatoren die op een gezonde productiviteit wijzen en die u kunt inzetten in uw selectieproces. U kunt onderstaande vragen gebruiken om inzicht te krijgen over de mate van productiviteit. U kunt ze letterlijk gebruiken of vertalen naar uw eigen vragen.

1. Kun jij mij een typische werkdag van jouw huidige functie beschrijven?
Dit is een van de meest gestelde vraag tijdens een sollicitatiegesprek, maar slechts een klein deel van de selecteurs vraagt dit met het doel om zicht te krijgen op de mate van productiviteit.
Let u bij de beantwoording van deze vraag vooral op de mate van structuur van de gepresenteerde dag. Mensen die hun dag, bepaalde routines en processen kunnen structureren, zijn meestal het meest productief. Bijvoorbeeld de eerste 10-20 minuten van hun ochtend reageren zij op e-mails en bepalen vervolgens de planning van hun komende dag.

2. Hoe prioriteer jij je taken?
Productieve en ‘in control’ kandidaten hebben meestal hun eigen systeem voor het prioriteren van hun taken, waarin zij ook:

1.  Beslissen wat meteen te voltooien is,
2.  Wat kan worden toegevoegd aan de to-do-lijst, en
3.  Hoe ze voorrang moeten geven aan taken die op hun to-do-lijst staan.
Mocht de kandidaat worstelen met de beantwoording van deze vraag is dat veelal een indicatie van een lagere productiviteit. Taken worden niet afgerond en prioriteiten worden verlegd en deze kandidaat zal vermoedelijk ‘omkomen’ in de werkdruk.

3. Hoe ga je om met afleidingen in jouw omgeving?
In een tijd waarin onze telefoons niet stoppen met overgaan en de mailtjes binnen blijven stromen, kan het vaak moeilijk zijn om je te concentreren op de taken die afgerond moeten worden. Dit is nog lastiger als uw werkomgeving veeleisend is en u te maken heeft met veel tegenstrijdige verantwoordelijkheden en eisen.
Afleidingen op de werkplek zijn grote belemmeringen voor de productiviteit. Stel uw kandidaat vragen hoe ze reageren op deze afleidingen!
Productieve medewerkers hanteren bepaalde technieken die hen helpen om zich te concentreren, prioriteiten te stellen, leggen de nadruk op de beperkte beschikbare tijd en doen bewustere pogingen om zich niet te laten afleiden. Ze weten ook effectief gebruik te maken van regelmatige pauzes en zorgen goed voor zichzelf.

4. Kun jij mij een moment beschrijven waarbij je een gesteld doel bereikte?
Een andere productiviteitsindicator verwijst naar de resultaten en het bereiken van doelen. Een kandidaat die uitgebreid kan praten over concrete resultaten en voorbeelden hierbij geeft, is meestal de kandidaat die het beste gebruik maakt van zijn of haar tijd. Hij of zij heeft doorgaans ook voortdurend het einddoel in zijn of haar achterhoofd.

5. Kun jij mij vertellen over de keren dat je het initiatief hebt genomen?
Kandidaten die het initiatief nemen of telkens met ideeën komen zijn doorgaans het meest productief. Deze kandidaten denken na over nieuwere en betere manieren om dingen te doen, in het belang van verbeterde productiviteit en output. Kan de geïnterviewde een initiatief of idee beschrijven die de efficiëntie en/of de resultaten van het bedrijf verbeterde? Daarbij wordt duidelijk of u met een hardwerkende of met een slim werkende persoon te maken hebt. Wat vindt u belangrijk?

6. Hoe ga je om met je werk-privé balans?
Hoewel er tijden kunnen zijn dat het werk extra uren vraagt, zoekt u vast geen workaholics. Tegenwoordig gaat het toch echt meer om slimmer werken dan hard werken. Dat is niet het soort productiviteit die ik hier wil benadrukken. De sleutel tot productiviteit is slimmer werken.
Als de kandidaat een goede werk-privé balans nastreeft, dan zal deze ook veelal voor slim werken kiezen. Deze kandidaten zijn in staat om over hun hobby’s te praten, hun interesses en het sociale leven en hoe ze ‘afschakelen’ van het werk.

Hoog op uw agenda
De mate van productiviteit zal mijns inziens hoog op uw agenda moeten staan bij het goed selecteren van de beste kandidaat. De verkeerde selecteren en dit niet serieus nemen in het selectiegesprek kan grote gevolgen hebben. Lang ziekteverzuim en burn-out liggen vooral in deze tijd op de loer. De juiste vragen stellen helpt u net als andere ‘checks and balances’. De antwoorden moeten u inzicht geven in de vraag of de kandidaat weet hoe hij een efficiënt gebruik maakt van zijn of haar kostbare tijd.

Wilt u verder praten over het verbeteren van uw selectievaardigheden of het in kaart brengen van uw potentieel? Dan kunt u contact opnemen met drs. Jerry Janssen van AssessMIJ. AssessMIJ is het HR-bureau dat betaalbare assessment solutions biedt ter ondersteuning van werving & selectie, ontwikkeling, beoordeling, performance- en optimalisatievraagstukken. www.assessmij.nl, info@assessmij.nl, 0653476915