AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Zorg goed voor uw medewerkers, anders doen uw concurrenten dat

Wanneer een nieuwe werknemer start, voelt u als leidinggevende al een soort loyaliteit omdat u waarschijnlijk ook deze medewerker zelf hebt aangenomen. De nieuwe medewerker komt binnen met enthousiasme, energie en bereidheid om bergen te verzetten.

Maar hoe vaak komt het voor dat deze loyaliteit en enthousiasme met een sisser aflopen? ‘Binden & boeien’ worden weer extreem belangrijk in deze aantrekkende arbeidsmarkt en in ons huidige economische klimaat. Zorg goed voor uw medewerkers, anders doen uw concurrenten dat! En al is het niet de concurrent dan is het wel deze arbeidsmarkt met haar super groene gras dat trekt.

Ik ga ervan uit dat u vooraf extreem heeft gelet op de best mogelijke aansluiting op uw organisatie, een goede team-fit en de match op uw competentie-profiel, al dan niet met behulp van een betrouwbaar selectie-assessment. Toch zie je best vaak dat medewerkers, ook na een succesvolle onboarding afhaken, met alle gevolgen van dien. 

 

Carrièregroei

Studies tonen aan dat medewerkers organisaties verlaten omdat de relatie met hun leidinggevende niet goed is. Vooral het gebrek aan erkenning is dan de grootste determinant om te vertrekken.

Naast het ontbreken van erkenning, hadden deze medewerkers ook andere verwachtingen bij binnenkomst, die uiteindelijk niet waargemaakt werden.

Zij hadden bijvoorbeeld de verwachting om bij u te kunnen groeien en vooral veel te leren. Maar deze carrièregroei viel tegen en men kreeg niet eens de gewenste opleiding of cursus aangeboden. Als leidinggevende bent u tegenwoordig medeverantwoordelijk voor de carrièregroei van uw medewerkers. Niet alleen voor de huidige functie maar ook voor het toekomstig functioneren (uw medewerker duurzaam inzetbaar houden is toch echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid). En nu hoor ik u denken: “ja, ja, ik ga toch niet opleiden voor de concurrenten”!!!… Wat ik uiteraard een begrijpelijke reactie vind.

Maar de ervaring leert dat als er niets te leren valt, mensen toch geneigd zijn om verder te kijken en dan is het gras echt groener bij de buren!

 

 Meer dan een opleiding alleen

Vooral de jongere generaties – op dit moment zeer gewild in deze krappe arbeidsmarkt – verwachten meer carrièregroei. Deze groei kunt u zien als het wel of niet verkrijgen van een opleiding, maar deze groei mag u ook en vooral breder zien. Verantwoordelijkheid krijgen, de ruimte krijgen om te proberen, om te experimenteren en ook om fouten te mogen maken.

Ook mentorschap behoort tot de mogelijkheden, oftewel:leren van de praktijk, vooral van ‘u’ als leidinggevende of een andere senior.

Ook is er grote behoefte aan duidelijkheid, richting en heldere feedback, zodat ze kunnen uitblinken in wat ze doen, of zelf waar mogelijk bijsturen. Weten waar ze aan toe zijn, hoe en wat ze moeten doen. En als het ‘fout’ gaat, willen ze daarvan leren.

Als leidinggevende heeft u een extreem belangrijke rol in het vasthouden of juist laten vertrekken van medewerkers. Zorg dat uw relatie zo goed is, dat de medewerkers fouten mogen maken en dat ze fouten ook durven toe te geven. Creëer een sfeer dat medewerkers zich kwetsbaar durven op te stellen en de waarheid durven te zeggen. Ze hebben niets te vrezen want de focus ligt op het leren en groeien. Het vasthouden van uw medewerkers (binden & boeien) wordt bepaald door de mate van erkenning geven, stimulatie en faciliteren van het leerproces.

 

Verliezen van erkenning en loyaliteit

We verliezen de loyaliteit van medewerkers als we:

  • ze tegenhouden in hun vooruitgang van groei en ontwikkeling;
  • zelf op de vlucht slaan op het moment dat ze ons het meest nodig hebben;
  • verkeerde medewerkers bevorderen of salarisverhoging/bonussen geven;
  • de uitvoering van hun werkzaamheden belemmeren;
  • niet de tijd nemen om hen te helpen op de momenten dat ze dat nodig hebben

Het is niet voor niets dat ze zeggen dat sterke mensen opkomen voor zichzelf en sterke leiders opkomen voor anderen.

 

Bent u het met mij eens?

Goed zijn voor uw medewerkers gaat verder dan ze “maar een opleiding te geven”. Erkenning en loyaliteit zijn volgens mij twee ondergeschikte waarden waar men onvoldoende aandacht aan besteedt. Loyaliteit gaat over vertrouwen, afspraken nakomen, eerlijk- en openheid, elkaar serieus nemen en betrouwbaar zijn. Het leerproces stimuleren en faciliteren waarin we elkaar feedback geven moet hierbij leidend zijn.

Wilt u verder praten over het selecteren en het vasthouden van de juiste mensen, het in kaart brengen van uw huidig potentieel en/of praten over goed leiderschap? Dan kunt u contact opnemen met drs. Jerry Janssen van AssessMIJ; het HR-bureau dat betaalbare assessment solutions biedt ter ondersteuning van werving & selectie, ontwikkeling, beoordeling, performance- en optimalisatievraagstukken.

www.assessmij.nl, info@assessmij.nl, 0653476915

 

[inbound_button font_size=”20″ color=”#0edec9″ text_color=”#ffffff” icon=”home” url=”http://www.assessmij.nl” width=”” target=”_self”]Terug naar Home[/inbound_button]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *