AssessMIJ social
Facebook Twitter Linkedin

Voorkomen beter dan genezen; Burn-out de deur uit

Het aantal mensen met burn-out-klachten neemt in rap tempo toe. Uit diverse cijfers blijkt dat burn-out en overspannenheid de laatste jaren exponentieel groeit onder de beroepsbevolking. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk-gerelateerde psychische aandoeningen.

Minstens een paar keer per maand voelen medewerkers zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij worden geconfronteerd met hun werk. 

Hoe voorkomt u dat ook uw werknemers slachtoffer worden van deze langdurige beroepsziekte?

Een werknemer met een burn-out is langdurig oververmoeid, heeft minder vertrouwen in eigen competenties en neemt afstand van zijn werk. Dit doordat men langdurig is blootgesteld aan hoge taakeisen, zonder de kans te hebben gehad daarvan voldoende te herstellen. Dat leidt tot uitputting, tot letterlijk opbranden oftewel burn-out.

 

Kosten burn-out

Burn-out en ziekteverzuim kost werkgevend Nederland per jaar 1,8 miljard Euro, 7.555.000 verzuimdagen wat gelijk staat aan 21.000 fte arbeidsverlies. (bron:  factsheetvantno-werkstress-burn-out-verzuim-in-cijfers.pdf )

Door het stijgend aantal werknemers met een burn-out zijn veel werkgevers op zoek naar een effectieve aanpak. Hoe voorkom je uitval? Maar bovenal, hoe houd je burn-out buiten de deur?

Dat we in een steeds snellere wereld leven duwen we niet meer terug in de fles. De concurrentie is groot en ondanks dat we economisch weer in de lift zitten is stilstand gewoon achteruitgang! Dus aan de hoeveelheid werk kunnen we niet altijd wat doen en laten we ook blij zijn met de hoeveelheid werk want dat geeft ons bestaansrecht.

 

Karaktertrekken

Nee, de oplossing moet gezocht worden in iemands karakterprofiel! RSI – ook zo’n fijne beroepsziekte – en burn-out klachten zijn toe te schrijven aan deze dwingende en concurrerende maatschappij waarin wij leven. Dat klopt. Maar waarom krijgt de één daar meer last van dan de ander? Zo ook die mensen die we nu naar de training timemanagement sturen! Al deze mensen delen grofweg gezegd hetzelfde karakterprofiel.

 

De ideale medewerker?

Veelal zijn dat medewerkers met hart voor uw zaak. Ze zijn zeer betrokken en (emotioneel) begaan met het werk en willen graag dat het goed gaat met ‘hún’ organisatie. Ze zijn zeer klantgericht. En welke werkgever zegt daar nou ‘néé’ tegen? De ideale medewerker zou je toch zeggen? Deze medewerker is ook nog eens heel verantwoordelijk, een harde werker en gaat meestal als laatste weg. En als ze parttime werken, werken ze altijd meer dan hun contract aangeeft.

 

Keerzijde

Echter, de keerzijde van deze ideale medewerkers is dat ze vaak niet in staat zijn om te ‘helikopteren’ en bijvoorbeeld op te schuiven naar meer slim i.p.v. hard werken. Ze zijn vaak niet in staat om de hoeveelheid werk dusdanig te organiseren en te plannen waardoor het behapbaar voor hen wordt.  Verder zijn ze vaak perfectionistisch van aard, gedreven en durven veelal geen ‘nee’ te zeggen, nemen nauwelijks pauzes en gaan maar door. En meestal halen ze géén koffie maar krijgen ze koffie! Met andere woorden: ze gunnen zichzelf nauwelijks rust. Ook maken ze lange dagen en gaan meestal als laatste weg. Nee, vaak zijn werkgevers genegen deze ‘ideale medewerkers’ te selecteren als de beste uit hun selectieprocedure. Maar ik geef u hier als ervaren HR-man een paternalistisch waarschuwingsvingertje!

 

Voorkomen kost u minder

Uw arbodiensten brengen uw medewerkers weliswaar weer zo snel mogelijk in het arbeidsproces en u kunt wellicht het werk anders organiseren met jobcarving en/of -crafting en overige maatregelen nemen. Toch kost dit extra tijd en geld en pleit ik als assessmentpsycholoog voor een strengere selectie aan uw poort waarbij u vooral kijkt naar het karakterprofiel. Mijn devies is dan ook “voorkomen is beter dan genezen”, door een goede selectieprocedure ondersteund met een goed selectie-assessment.

Selectie aan de poort is het meest effectieve en kostenbesparende wapen tegen deze langdurige en voor sommigen hardnekkige beroepsziekte.

 

Wilt u verder praten over kosten besparen, het voorkomen van beroepsziektes en het buiten uw poort houden ervan en/of het in kaart brengen van uw huidig potentieel? Dan kunt u contact opnemen met drs. Jerry Janssen van AssessMIJ; het HR-bureau dat betaalbare assessment solutions biedt ter ondersteuning van werving & selectie, ontwikkeling, beoordeling, performance- en optimalisatievraagstukken.

www.assessmij.nl, info@assessmij.nl, 0653476915

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *